Professor Marta Korbonits (UK)

Professor John Russell (UK)

Professor Naoto Kawakami (Germany)

Professor Andrea Lania (Italy)

prof. Alina Gajewska (Warsaw)

prof. Wojciech Zgliczyński (Warsaw)

prof. Marek Pawlikowski (Lodz)

prof. Maciej Hilczer (Lodz)

prof. Andrzej Kędzia (Poznan)

prof. Ryszard Tadeusiewicz (Krakow)

dr hab. Urszula Mackiewicz (Warsaw)

dr hab. Joanna Smyczyńska (Lodz)

dr hab. Dariusz Kajdaniuk (Katowice)

dr Anna Litwiniuk (Warsaw)

dr Agnieszka Baranowska-Bik (Warsaw)

dr Aleksandra Gilis-Januszewska (Krakow)

Zdjęcie Kraków Nocą
Logo Infarma
Logo Miasto Kraków
Logo IPSEN
Logo Novartis
Detailed information on how to process your personal data and about related rights can be found in our privacy policy.  Accept  More information